Kermi

Individuální. Variabilní. Speciální. Profesionální řešení pro speciální požadavky na sprchování.  

Koupelna stále získává na významu jako obytný prostor a útočiště pro relaxaci a zotavení. Společnost Kermi přichází s mimořádně kompletním programem sprchových koutů s univerzálními možnostmi využití.

Kermi, to je kompetentnost.

 Otopné systémy a designové sprchové kouty Společnost Kermi dodává obojí s mimořádnou kompetentností. A to již více než 50 let. S průkopnickými řešeními a vynalézavostí.

Jako společnost holdingu AFG Arbonia-Forster AG a mezinárodně zaměřený výrobce dnes patříme k předním evropským dodavatelům, jak v oboru vytápění, také sprchových koutů. S přibližně 1350 zaměstnanci v hlavním sídle v Dolním Bavorsku, dvěma výrobními pobočkami a aktivitou na mezinárodních trzích. Máme vysoce kvalitní výrobky, pokročilou výrobní technologii, motivované zaměstnance a jasně stanovené cíle: nalézt maximální soulad novátorských řešen, atraktivního designu, nejvyšší kvality, funkčnosti, komfortu a spolehlivosti. Přicházíme se dvěma kompletními výrobními programy pro zcela individuální příjemný pocit a komfort při sprchování, které lze přizpůsobit podle přání. Nikoli náhodou byly naše výrobky v uplynulých letech mnohokrát vyznamenány renomovanými cenami za design a význačnými oceněními, a to i našimi průmyslovými partnery.

Angažovanost, odpovědnost, důvěra a spolupráce – tyto hodnoty jsou ve společnosti Kermi odedávna podstatnou součástí firemní kultury. Otevřeně se hlásím ke 3stupňovému systému prodeje. Usilujeme o partnerskou komunikaci, rozsáhlou informovanost a účinnou podporu prodeje.

Firemní politika

 Dodržujeme princip udržitelného rozvoje!

Divize Technické vybavení budov holdingu AFG Arbonia-Forster AG řídí své aktivity v souladu s principy udržitelného rozvoje. Svým úsilím na poli kvality, ekologie, energetické efektivity a bezpečnosti divize přebírá svůj díl odpovědnosti vůči svým partnerům a vytváří podmínky pro spokojenost zákazníků a dlouhodobý hospodářský úspěch.
Cílem tohoto vývoje jsou výrobky šetrné k přírodním zdrojům jak při výrobě, tak při pozdějším provozu. Usilujeme o nekompromisní zaměření na přání a potřeby našich zákazníků při vysoké míře novátorství a spolehlivém zajištění kvality. Oblasti odpovědnosti za kvalitu, životní prostředí, bezpečnost práce a energie jsou v rámci systému managementu konkrétně stanoveny. Všichni pracovníci společně nesou zodpovědnost za naše výrobky i procesy. Proto je pověřujeme zodpovědnými úkoly a systematicky v nich posilujeme povědomí o bezpečnostních, ekologických, energetických a kvalitativních aspektech našich výrobních procesů, výrobků i služeb. Naši pracovníci si osvojují adekvátní postupy zejména díky přiměřené informovanosti, instruktážím a školením. Díky systematickému osobnímu i odbornému rozvoji dosahujeme napříč podnikovou hierarchií týmového ducha, aktivity, loajality i vynikajících znalostí trhu, výrobních metod a produktů.
 
Naše výrobky, výrobní procesy i pracovní metody utváříme tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zaměstnanců, zákazníků, uživatelů ani životního prostředí. Společně s úřady a organizacemi vytváříme koncepce, plány pro nouzové situace a další opatření na ochranu zaměstnanců, veřejnosti a životního prostředí. Zákonem stanovené požadavky považujeme za minimální.
 
Zavazujeme se stanovením vhodných cílů a opatření k nepřetržitému zlepšování našich služeb a efektivnosti systému managementu. Při investicích vyhodnocujeme šetrnost využívání přírodních zdrojů. Míru dosahování cílů a zbytková rizika pravidelně vyhodnocujeme na základě ukazatelů z oblasti kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Vytváříme všechny podmínky potřebné pro realizaci těchto cílů. V pravidelně stanovených intervalech provádíme jak interní, tak také externí audity v oblasti měření a kontroly.
 


Zeptejte se nás

Dotazy budou zveřejněny v poradně anonymně (bez jména a e-mailu).

Pokud doplníte e-mail přijde Vám upozornění, že dotaz byl zodpovězen.

Nejnovější zodpovězené dotazy

Více dotazů na téma kermi naleznete v naší poradně.

Vážení zákazníci, používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies.Rozumím